DA

Nye veje for undervisning

'Hitte På' er et nyt projekt med en ny tilgang til danskfaget, hvor børnene lærer at skrive og læse meningsfulde sammenhæng gennem kreativitet og innovation.
Innovationsvognen var en del af projektet, hvor formålet var, at innovation og entreprenørskab skulle tænkes i undervisningsfagene for, at eleverne kunne udfolde sig.

Elevernes fremstillingskompetencer blev testet før og efter forløbet og resultatet er nævneværdigt. Evalueringen viste, at eleverne i ’Hitte På’-klasserne udvikler sig signifikant bedre inden for innovativ fremstillingskompetence, uden at de er dårligere på andre skriveparametre. Det har ligeledes stor værdi, når eleverne læser og skriver med et formål – at dokumentere, udvikle eller præsentere deres ideer. .

Professor Jeppe Bundsgaard der har gennemført to kompetencetest før og efter forløbet og siger i den forbindelse følgende i en pressemeddelelse: "Mig bekendt er det den bredeste test af sin art. Vi har scoret for traditionelle parametre som staveudvikling og teksternes længde, men herudover har vi set på variation i ord og syntaks, brugen af verber, ledsætninger, aktører, interaktion mellem dem og forhold som ideernes originalitet samt elevens analytiske sans. Vi har scoret langt bredere end det, skrivetest til indskolingen almindeligvis ser på".

Innovationsvognen er designet af Janus Madsen.


Læs mere om projektet her: videnomlæsning.dk & folkeskolen.dk