Vores arbejde med FN’s verdensmål

I lekolar | sis skaber vi udviklende og lærende miljøer til børn og unge. Alle FN’s 17 verdensmål involverer direkte eller indirekte vores kunder. Derfor er det naturligt for os at arbejde aktivt med at implementere dem i vores virksomhed, så vi kan skabe de mest sikre og bæredygtige miljøer, der giver de bedste betingelser for læring og trivsel.

Alle verdensmål er lige vigtige. Derfor har vi systematisk gennemgået og forholdt os til alle mål og delmål, men vi har valgt at have særlig fokus på de 5 verdensmål, som vi som virksomhed har størst indflydelse på

Og når vi taler om bæredygtig udvikling, er det vigtigt for os at vægte både det sociale, miljømæssige og økonomiske aspekt af begrebet, hvorfor målene også dækker bæredygtig udvikling inden for alle 3 områder. Det er især udarbejdelsen af lekolar | sis bæredygtighedsrapport, der har været med til at sætte et skub i vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Vi synes, at det gav mening at gøre vores resultater mere konkrete ved at koble dem til verdensmål. Samtidig har udarbejdelsen af rapporten gjort os mere bevidste om, at arbejdet med målene er en løbende proces. Der er nemlig mange ting, som vi er stolte af, men også mange ting, som vi skal forbedre. Derfor er det vigtigt for os at være gennemsigtige i vores kommunikation og dele vores resultater og udfordringer med jer.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Vi arbejder på at fremme mental sundhed og trivsel (delmål 3.4) hos både brugere og leverandører. Ude på institutionerne og skolerne er det vigtigt for os at tilbyde indretningsløsninger med lyddæmpende produkter for at skabe støjfrie miljøer med et godt arbejdsklima. Det er med til at øge trivslen og forebygge stress. Vi har også et tæt samarbejde med vores leverandører og kræver, at de underskriver vores leverandørkodeks, der bl.a. sikrer gode arbejdsforhold for alle medarbejdere.  Vi arbejder henimod en hverdag, som er fri for kemikalier og giftstoffer (delmål 3.9). Det gør vi ved at have fokus på at blive ved med at øge vores andel af miljømærkede produkter.

Vi vil give vores kunder mulighed for at træffe bæredygtige valg, hvor de kan stole på, at kvaliteten er høj og materialerne lever op til skrappe miljø- og kemikaliekrav. lekolar | sis har i mange år deltaget i den svenske Kemikalieinspektions dialoggruppe, der driver initiativet ”Giftfri förskola”. Her arbejder vi for, at kravene til leverandører, og især kontrollerne, bliver skærpet. Et resultat af arbejdet er mærkningen ”Et ekstragodt valg”. Der stilles særligt høje krav for at benytte mærkningen, da produkterne skal leve op til strengere krav end de lovmæssige. F.eks. er mange flere ftalater forbudte i produkter mærket med ”Et ekstragodt valg” end i de lovmæssige krav.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Målet om at sikre alle lige adgang til uddannelse ligger os meget nært, da børn og unge samt det at fremme læring på bedst mulig vis er kernen i vores virksomhed. Derfor har vi særligt fokus på dette verdensmål både lokalt og globalt.

lekolar | sis har et samarbejde med PlanBørnefonden, som er med til at reducere uligheden med kønnene i uddannelse (delmål 4.5). Vi støtter et skoleprojekt i Malis Mopti-region, der skal sikre skolegang for 150 børn. Udover at støtte PlanBørnefonden med et fast årligt beløb som erhvervspartner, sætter vi fokus på PlanBørnefondens arbejde ved yderligere at støtte dem økonomisk med 50 kr. ved salg af vores Verdens Børn-tæppe (varenr. 35500) og publicere deres artikler i vores magasiner. 

En artikel har fx haft fokus på ligestilling gennem et fodbold-projekt for piger, der styrker deres selvtillid og gør dem bevidste om deres rettigheder. Lokalt arbejder vi hver dag med at skabe inkluderende og sikre læringsmiljøer på uddannelsesinstitutioner (delmål 4a). Vores arkitekter skaber læringsmiljøer efter vores indretningskoncept, der er baseret på syv forskellige læringssituationer med hensigt på at få børn og unge til at føle sig trygge og inkluderede. Konceptet sikrer miljøer, der rummer børns forskellige personligheder og fremmer deres indlæring. Indretningsarkitekterne er desuden opmærksomme på at skabe fysiske rammer uden skjulte områder. På den måde kan pædagogen eller læreren have et frit udsyn og overblik over alle aktiviteter, hvilket forebygger mobning.

Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion

Vi arbejder med at reducere vores fodaftryk på naturen. Et af vores tiltag er at reducere affaldsmængden betydeligt ved at genbruge emballagen på vores lager (delmål 12.5). Det betyder, at vi f.eks. kan sende tuscher ud til en kunde, som er pakket ind i æsken til en legetøjsbil. Vi genbruger alt pap på lageret, men vi har ikke nok, så derfor er vi også nødt til at købe pap. Derudover har vi et mål om at udvikle flere produkter af affald for at udnytte de ressourcer, der er til rådighed. Vi har i år lanceret skolestolen Karoline, som skiller sig ud ved ikke blot at have en skal, der er fuldt genanvendelig, men også fremstillet i 100 % genbrugsplast. Vi vil fortsætte med at tænke genindvinding og genbrug ind, når vi produktudvikler. 

lekolar | sis har desuden en dialog med Miljømærkning Danmark og arbejder på at øge andelen af svanemærkede produkter, da det er en mærkning, der tager højde for hele produktets livscyklus. Produktet skal opfylde skrappe krav i alt fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering for at opnå dette miljømærke. Vi mener også, at det er vigtigt at forsøge at påvirke hele indkøbskulturen. Derfor er vi medlem af Forum for Bæredygtige Indkøb, som er et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet. Det giver os mulighed for at deltage i vigtige dialogmøder og opfordre offentlige indkøbere til at vægte miljøcertificerede produkter i forbindelse med udbud (delmål 12.7). Vi mener, at vi som virksomhed har et ansvar for at forsøge at påvirke offentlig indkøbspraksis i en mere bæredygtig retning.

Mål 15: Livet på land

I mål 15 arbejder vi med at fremme bæredygtig skovdrift (delmål 15.1 og 15.2). Vi køber FSC-certificerede produkter til vores sortiment. 70 % af vores træbaserede møbler er nu FSC-certificerede. Vores målsætning er, at 90 % af alle vores træbaserede produkter skal være fremstillet af FSC-certificerede råvarer i år 2021. Når man FSC-mærker et produkt, betyder det, at man ikke har fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC-certificeringen er også en sikkerhed for, at dyr og planteliv beskyttes og de folk, der fælder træerne, bruger sikkerhedsudstyr og får en rimelig løn.

Derudover forhandler lekolar | sis trælegetøj af EverEarth, som står bag kampagnen ”Plant-A-Tree”. For hvert træ de fælder til at producere legetøj, sørger de for at plante et nyt for at beskytte skovene. lekolar | sis har også et samarbejde med Plantoys, som er et andet eksempel på en virksomhed med bæredygtig produktion. De arbejder også med genplantning via deres ”PlanLoves Forest Program” og genskaber årligt ca. 9000 træer, som absorberer mere CO2, end de forbruger.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Vi vil gerne agere ambassadører for verdensmålene ved aktivt at deltage i relevante partnerskaber (delmål 17.17). Det kræver dialog og et bredt samarbejde mellem NGO’er, private virksomheder og det offentlige at opfylde FN’s verdensmål om et mere bæredygtigt samfund.

I lekolar | sis indgår vi i forskellige partnerskaber, der berører alle tre områder (social, økonomisk og miljømæssig) af bæredygtig udvikling i FN’s verdensmål. Vi er medlem af IEH (Initiativ for Etisk Handel) for at have en rådgiver og samarbejdspartner til at styrke vores interne kompetencer og forbedre vores værktøjer til implementeringen af vores etiske retningslinjer i leverandørkæden. Vi deltager også i Forum for Bæredygtige Indkøbs dialogmøder som medlem for at dele viden og påvirke offentlig indkøbspraksis i en mere bæredygtig retning.

lekolar | sis deltagelse i den svenske Kemikalieinspektions dialoggruppe, der driver ”Giftfri förskola”, er ydermere med til at skærpe miljø- og kemikaliekrav hos leverandører (se mere under Mål 3). lekolar | sis har de seneste år haft et samarbejde med Samhall, der er en statslig, svensk virksomhed, der hjælper udsatte borgere fra passiv forsørgelse til varig beskæftigelse. Samhall har udviklet sin egen arbejdsledelse, der styrer det daglige montagearbejde af vores bedst sælgende produkter. Det er et positivt samarbejde, der vil fortsætte og om muligt udvides.

Vores erhvervspartnerskab med PlanBørnefonden er med til at sikre skolegang for flere børn og reducere uligheden med kønnene. Udover de igangværende aktiviteter og tiltag (se Mål 4), har vi aftalt med organisationen, at vi skal hjælpe dem med at gøre fokus på ”Pigernes dag” i september måned.

Lekolar SIS A/S
Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf.: (+45) 70 20 60 80
CVR: 14833692

På www.sis-as.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Du accepterer, når du klikker dig videre.