CSR


For SIS by Lekolar er det vigtigt at tage del i det omgivende samfund, og derfor har vi som en ansvarlig virksomhed, valg at iværksætte forskellige initiativer til systematisk at arbejde med samfundsansvar (CSR). Under de nedenstående punkter finder du vores fokusområder for CSR.

Miljø

 SIS by Lekolar er certificeret iht. ISO 14001:2015 certificeret, hvor der lægges vægt på et reducere energi- og ressourceforbruget, og derved reducere klimapåvirkningen. I konstruktionsfasen lægges der vægt på, at der bruges miljøvenlige materialer og miljøvenlige processer; pulvermaling af stålemner, og træemner lakeres med vandbaseret lak.

På vores lokaliteter har vi optimeret vores affaldssortering, og vi har reduceret vores emballageforbrug til et absolut minimum. Vores transportører overholder alle krav til miljøzoner og bruger de nyeste motorer mht. udslip af skadelige stoffer.

Download ISO:14001:2015 certificat

Medarbejdere

SIS by Lekolar sikrer at alle medarbejdere har mulighed for uddannelse, sundhedsordning og pensionsopsparing. Alle medarbejdere er ansat under gældende overenskomst. Produktionsmedarbejdere involveres i planlægningen af arbejdets udførelse, deltager i årlige MUS samtaler, bl.a. med kortlægning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Alle ansatte er med i SIS ny Lekolars personaleforening, der arrangerer sociale events, og yder tilskud mdr. til motionscenter.

Download ISO:14001:2015 certificat

Arbejdsmiljø / Nærmiljø

Arbejdsmiljøet hos SIS by Lekolar er organiseret således at ensidigt gentaget arbejde og tunge løft, er reduceret til et minimum, og der arbejdes kontinuerligt på at forbedre arbejdsmiljøforholdene.
Hos SIS by Lekolar er der politik om antimobning og sexchikane. Naturligvis bliver alle lov og regler vedr. arbejdsmiljø overholdt.

Samarbejde med lokale miljø- og sociale myndigheder. De lokale miljøkrav bliver til en hver tid overholdt, og SIS by Lekolar er aktiv deltager i flex-job ordningen.

Download ISO:14001:2015 certificat

Leverandører

SIS benytter kun leverandører og underleverandører er erklærer at de overholder nationale og internationale love og konventioner, herunder miljølovgivning, samt love og regler vedr. arbejdsmiljø.

Alle leverandører og underleverandører forpligter sig til at overholde ILO konventionerne, der sikrer arbejderne anstændige løn- og arbejdsforhold.

Menneskerettigheder/ Anti-korruption

Hverken SIS by Lekolar, SIS by Lekolar’s medarbejdere, eller andre, der arbejder på vegne af SIS by Lekolar tilbyder eller modtager vederlag, ydelser og andet, der kan give fordele i forretningsøjemed.
Enhver med relation til SIS by Lekolar forpligter sig til at følge Lekolar’s Code of Conduct

Leverandører og underleverandører underskriver erklæring om at der leves op til anerkendte krav til menneskerettigheder og overholdelse af lovgivning og konventioner. Ingen forskelsbehandling ift. race, religion, geografisk oprindelse og seksuel orientering, kan accepteres. 

”Fordelen ved at være ISO-certificeret er, at det er et tydeligt signal til omverdenen om, at vi arbejder struktureret og har orden i vores forretningsprocesser. Med den nye certificering får vi en tydelige anerkendelse af vores arbejde med at tænke bæredygtigt og nedbringe alle tænkelige miljøpåvirkninger i udvikling, produktion og salg af møbler til læringsmiljøet.”

Vores Certifikater

© 2018 SIS by Lekolar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: +45 64 41 04 90 - Lollandsvej 16 - 5500 Middelfart, Denmark
CVR: 29520941

På www.sis-as.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Du accepterer, når du klikker dig videre.