CSR-politik


For lekolar | sis er det vigtigt at tage del i det omgivende samfund. Derfor har vi, som en ansvarlig virksomhed, valgt at iværksætte initiativer til systematisk at arbejde med samfundsansvar (CSR). Under de nedenstående punkter har vi beskrevet, hvordan vi arbejder med CSR.

Miljø

lekolar | sis er certificeret iht. ISO 14001:2015, hvor der lægges vægt på at reducere energi- og ressourceforbruget og derved reducere virksomhedens påvirkning af klimaet. lekolar | sis arbejder derfor også med miljøvenlige materialer og processer; pulvermaling af stålemner og træemner lakeres med vandbaseret lak. På vores lokaliteter har vi optimeret vores affaldssortering, og vi har reduceret vores emballageforbrug til et absolut minimum. Vores transportører overholder alle krav til miljøzoner, og de bruger de nyeste motorer for at reducere udslip af skadelige stoffer.

Nærmiljø

Arbejdsmiljøet hos lekolar | sis er organiseret. Ensidigt gentaget arbejde og tunge løft er reduceret til et minimum, og der arbejdes kontinuerligt på at forbedre arbejdsmiljøforholdene.

Hos lekolar | sis har vi en politik for antimobning og sexchikane, og vi efterlever alle love og regler vedr. arbejdsmiljø. lekolar | sis samarbejder med de lokale- og sociale myndigheder. De lokale miljøkrav bliver til hver en tid overholdt, og lekolar | sis er en aktiv deltager i fleksjob-ordningen.

Medarbejdere

lekolar | sis sikrer at alle medarbejdere har mulighed for uddannelse, sundhedsordning og pensionsopsparing. Alle medarbejdere er ansat under gældende overenskomst. Produktionsmedarbejdere involveres i planlægningen af arbejdets udførelse og deltager i årlige MUS-samtaler.

Alle ansatte er med i lekolar | sis personaleforening, der arrangerer sociale events og yder tilskud til motionscenter.

Download ISO:14001:2015 certifikat

 

Leverandører/antikorruption

lekolar | sis benytter kun leverandører og underleverandører, der erklærer at de overholder nationale- og internationale love og konventioner, herunder miljølovgivningen samt love og regler vedr. arbejdsmiljø. Alle leverandører og underleverandører forpligter sig til at overholde ILO konventionerne, der sikrer arbejderne en anstændige løn og gode arbejdsforhold. Hverken lekolar | sis, lekolar | sis medarbejdere eller andre, der arbejder på vegne af lekolar | sis tilbyder eller modtager vederlag, ydelser og andet, der kan give fordele i forretningsøjemed. Enhver med relation til lekolar | sis forpligter sig til at følge Lekolars Code of Conduct. Leverandører og underleverandører underskriver en erklæring om, at de lever op til de anerkendte krav til menneskerettigheder og overholder lovgivning og konventioner. Ingen forskelsbehandling ift. race, religion, geografisk oprindelse og seksuel orientering, kan accepteres.

Cirkulær økonomi

Hos lekolar | sis arbejder vi målrettet med cirkulær økonomi. Når vi introducerer nye produkter, så forholder vi os til produkternes livscyklusser, og vi kortlægger processen fra produktion til nedbrydning, hvilket giver os indsigt i, hvordan de nye produkter, vi udvikler, påvirker miljøet.

Vi arbejder med livscyklusanalyser, der giver os viden om, hvilke områder vi skal arbejde med for at mindske aftrykket på miljøet. 

Hvis livscyklusanalyserne indikerer, at en meget stor andel af påvirkningen af miljøet stammer fra energiforbruget i produktionen, så kan vi f.eks. arbejde med leverandørernes omlægning til vedvarende energi.

Hos lekolar | sis fokuserer vi på de områder, hvor vi mener, at vi kan gøre den største forskel for miljøet. Vi arbejder bl.a. med at:

  • skabe multifunktionelle miljøer, der let kan tilpasses til forskellige behov.
  • vælge materialer ud fra viden om, hvordan materialerne påvirker miljøet – fra produktudvikling til end-of life.
  • øge sortimentet med flere løsdele, da vi ved, at vi kan reducere aftrykket markant ved f.eks. at erstatte en bordplade i stedet for at levere et helt nyt skolebord.
  • udvikle flere produkter, der er produceret af genanvendeligt materiale. For nylig har vi f.eks. lanceret en skolestol, der er fremstillet af 100 procent genanvendt plast.

Bæredygtige løsninger

Vi tilbyder bæredygtige læringsmiljøer og holdbare kvalitetsmøbler, der i vores optik er langsigtede økonomiske løsninger, der giver skolerne mulighed for at tilkøbe og opgradere deres eksisterende møbler, hvis der opstår andre behov til læringsmiljøerne.

Vi har længe arbejdet med instruktioner til rengøring og vedligeholdelse, da vi ønsker, at vores produkter opretholder den lange levetid, de har potentiale til. Derfor vil vi gøre mere for at synliggøre manualerne på vores hjemmeside og på de kanaler, hvor vi kommunikerer med vores kunder.

Ikke bare producere nyt

lekolar | sis sælger og leaser brugte skolemøbler på forespørgsel på markedspladsen ”#toogoodtogo”, der findes på hjemmesiden. Læs mere om #toogoodtogo her

Vi tilbyder i øjeblikket vores kunder mindre reparationer på møbler fra eget sortiment, og vi afsøger muligheden for, at vi i fremtiden kan håndtere reparationer på en større skala – herunder også etablering af et take-back-system. Vores tilbud om leasing og reparation er på et tidligt stadie, men vi tilstræber at udvikle denne service yderligere, da flere og flere kunder efterspørger disse.

Vores certifikater

ISO 14001 certificering
Green Network

Vores arbejde med FN’s verdensmål

Alle verdensmål er lige vigtige. Derfor har vi systematisk gennemgået og forholdt os til alle mål og delmål, men vi har valgt at have særlig fokus på de 5 verdensmål, som vi som virksomhed har størst indflydelse på. Læs mere om vores arbejde med FN’s verdensmål her.

Lekolar SIS A/S
Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf.: (+45) 70 20 60 80
CVR: 14833692

På www.sis-as.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Du accepterer, når du klikker dig videre.