Et læringsmiljø handler ikke om stole og borde...


Et læringsmiljø er meget mere end blot stole og borde bygget til dørrækken, midterrækken og vinduesrækken - og så lige katederet up front. Sammenspillet mellem det fysiske rum og integration af it i undervisningen befinder sig stadig i et udviklingssted mellem tidligere tiders mere traditionel undervisningstænkning og en mere mangfoldig og differentieret læringstænkning. Det handler om at forstå og udnytte de fysiske rammer set ud fra hvilke behov og funktioner møblerne skal opfylde i forhold til skolens mål, værdier og læringsstile.

Anvendelsen af teknologi er i dag en selvfølge for børn og unge, og derfor er det vigtigt at medtænke vellykket integration af it i undervisningen. Der skal være fleksibel adgang til søgning af informationer samt styring af interaktiv kommunikation i rummet, således at eleverne kollaborativt kan løse én opgave, og ikke begrænses i læringsprocesser til det 21. århundredes kompetencer.

Når vi arbejder med zoner i indretningen ændrer vi vores pædagogisk og didaktisk reflekterede tilgange til rum. Vi skal have møbler, der inspirerer brugerne til at bevæge sig fra forbruger til reflekterende producent og derved kickstartes i sin dannelse i en digital tidsalder.

Fra tanke til handling

I 2015 startede vi et utrolig spændende samarbejde med Future Classroom LAB og udviklingen af fremtidens læringsmiljø. De første spadestik til projektet blev taget i Tietgensgade i 2015 i et lille lokale på ca 100m2. Sammen med en række teknologiudbydere blev der forsket og testet i hvordan de fysiske rammer og integration af teknologi i undervisningen sammen kan udvikle nye undervisningsformer og læringsrum.

Samarbejdet mellem os og de ansatte på Future Classroom LAB udviklede sig og interessen for projektet voksede. I 2017 flyttede vi sammen til nye lokaler på Campus Carlsberg i København, hvor omkring 750 m2 blev indrettet og et stort sammenspil mellem det fysiske og virtuelle rum blev realiseret. 

De syv læringssituationer

For at skabe det optimale læringsmiljø er de nye lokaler indrettet i forskellige læringszoner, hvor møbleringen og teknologien understøtter de aktiviteter og funktioner, der ønskes i et givet område. Det kan være stillezoner, hvor der er ro til fordybelse, åbne og udadvendte zoner til socialt samvær eller et Mindcraftcenter, hvor folk med fælles interesse i computere, teknologi og videnskab udfolder sig kreativt, udveksler idéer og skaber nyt indhold.

Hos lekolar | sis arbejder vi med syv forskellige læringssituationer, der ikke er begrænset af fysiske rum og man kan både indrette flere zoner i samme rum, eller have fokus på en zone i hvert rum.

TINKERING TABLE

I vores samarbejde med Future Classroom LAB om indretningen af de forskellige zoner har vi bl.a. udviklet det nyt Tinkering bord. Et bord der skal understøtte samarbejde med flere studerende om et samlet projekt, og hvor kreativitet ikke er begrænset. Tinkering giver samtidig plads og mulighed for at udfolde sig og tænke skæve tanker.

Lekolar SIS A/S
Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf.: (+45) 70 20 60 80
CVR: 14833692

På www.sis-as.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Du accepterer, når du klikker dig videre.