CSR-politik


For SIS by Lekolar er det vigtigt at tage del i det omgivende samfund. Derfor har vi, som en ansvarlig virksomhed, valg at iværksætte initiativer til systematisk at arbejde med samfundsansvar (CSR). Under de nedenstående punkter har vi beskrevet, hvordan vi arbejder med CSR.

Miljø

SIS by Lekolar er certificeret iht. ISO 14001:2015, hvor der lægges vægt på at reducere energi- og ressourceforbruget og derved reducere virksomhedens påvirkning af klimaet.

SIS by Lekolar arbejder derfor også med miljøvenlige materialer og processer; pulvermaling af stålemner og træemner lakeres med vandbaseret lak. 

På vores lokaliteter har vi optimeret vores affaldssortering, og vi har reduceret vores emballageforbrug til et absolut minimum. Vores transportører overholder alle krav til miljøzoner, og de bruger de nyeste motorer for at reducere udslip af skadelige stoffer.

Medarbejdere

SIS by Lekolar sikrer at alle medarbejdere har mulighed for uddannelse, sundhedsordning og pensionsopsparing. Alle medarbejdere er ansat under gældende overenskomst. Produktionsmedarbejdere involveres i planlægningen af arbejdets udførelse og deltager i årlige MUS-samtaler.

Alle ansatte er med i SIS by Lekolar's personaleforening, der arrangerer sociale events og yder tilskud til motionscenter.

Arbejdsmiljø / nærmiljø

Arbejdsmiljøet hos SIS by Lekolar er organiseret. Ensidigt gentaget arbejde og tunge løft er reduceret til et minimum, og der arbejdes kontinuerligt på at forbedre arbejdsmiljøforholdene. Hos SIS by Lekolar har vi en politik for antimobning og sexchikane, og vi efterlever alle love og regler vedr. arbejdsmiljø.

SIS by Lekolar samarbejder med de lokale- og sociale myndigheder. De lokale miljøkrav bliver til hver en tid overholdt, og SIS by Lekolar er en aktiv deltager i fleksjob-ordningen.

Leverandører

SIS by Lekolar benytter kun leverandører og underleverandører, der erklærer at de overholder nationale- og internationale love og konventioner, herunder miljølovgivningen samt love og regler vedr. arbejdsmiljø.

Alle leverandører og underleverandører forpligter sig til at overholde ILO konventionerne, der sikrer arbejderne en anstændige løn og gode arbejdsforhold.

Menneskerettigheder/ anti-korruption

Hverken SIS by Lekolar, SIS by Lekolar’s medarbejdere eller andre, der arbejder på vegne af SIS by Lekolar tilbyder eller modtager vederlag, ydelser og andet, der kan give fordele i forretningsøjemed. Enhver med relation til SIS by Lekolar forpligter sig til at følge Lekolar’s Code of Conduct.

Leverandører og underleverandører underskriver en erklæring om, at de lever op til de anerkendte krav til menneskerettigheder og overholder lovgivning og konventioner. Ingen forskelsbehandling ift. race, religion, geografisk oprindelse og seksuel orientering, kan accepteres. 

”Fordelen ved at være ISO-certificeret er, at det er et tydeligt signal til omverdenen om, at vi arbejder struktureret og har orden i vores forretningsprocesser. Med den nye certificering får vi en tydelig anerkendelse af vores arbejde med at tænke bæredygtigt og nedbringe alle tænkelige miljøpåvirkninger i udvikling, produktion og salg af møbler til læringsmiljøet.”

Vores Certifikater

© 2018 SIS by Lekolar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: +45 64 41 04 90 - Lollandsvej 16 - 5500 Middelfart, Denmark
CVR: 29520941

På www.sis-as.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Du accepterer, når du klikker dig videre.